Selecteer een pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Lessen en workshops Yogacenter Roermond

Voor tarieven en meer info:

Yoga Flow

VAST ABONNEMENT

Als je in de mogelijkheid bent minimaal 1 les per week te volgen, past een vast abonnement het beste bij jou!
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op een vast abonnement:
– Het vast abonnement loopt eerst 3 maanden door en daarna is het abonnement maandelijks opzegbaar. Inschrijven doe je voor onbepaalde tijd in. Dat houd in, dat je 1 maand opzegtermijn hebt.

(Voorbeeld: je hebt een abonnement afgesloten op 15-05-2023. Deze is opzegbaar vanaf 15-08-2023. Op het moment dat je op 21-08-2023 je abonnement opzegt dan vindt er op 15-09-2023 nog een laatste betaling plaats. Waarna je nog tot 15-10-2023 gebruik kunt maken van je lestegoed.)

– Het opzeggen van je abonnement moet schriftelijk gebeuren.

– Je komt 1 of 2 x per week naar een les, die je via ons online reserveringssysteem tot aan de les zelf kunt boeken (mits er plek is). Als je verhinderd bent, kun je tot 7 uur voor de les via ditzelfde systeem annuleren en een andere les reserveren in de zelfde week, of 2 x een les volgen in een andere week. Om je plekje te garanderen adviseren we je, je op tijd in te schrijven voor de lessen.

– Lessen die je mist door bijvoorbeeld vakantie, ziekte of andere reden, moeten wel betaald worden. Je kunt gemiste lessen inhalen door een tweede keer in een week les te volgen, binnen de periode waarvoor je betaald hebt. Het is niet mogelijk een volgend betaalmoment door te schuiven.

– Gemiste lessen worden niet vergoed.

– Bij het aangaan van een abonnement machtigt u Yogacenter Roermond om het abonnementsgeld te incasseren voor de eerste van iedere maand en gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

– Vakanties. Abonnementsprijzen zijn inclusief 6 weken vakantie per jaar welke naar keuze van Yogacenter Roermond worden ingevuld. De periodes waarin Yogacenter Roermond gesloten is, zullen tijdig gecommuniceerd worden.

– Betalingen lopen van de eerste tot de laatste dag van een maand.

– Indien je niet aan je betalingsverplichting voldoet, of de betalingstermijn niet respecteert, handel je in strijd met deze voorwaarden en is de studio gerechtigd haar vordering ter incasso uit handen te geven. De kosten hiervoor worden opgeteld bij het openstaande saldo.

– In geval van een blessure of operatie is het mogelijk je abonnement tijdelijk stop te zetten. Dit kun je per email aanvragen, bij een saldo van minstens 1 maand lestegoed. Tijdelijk stopzetten kan alleen voor lessen die nog moeten plaatsvinden, niet voor lessen die je gemist hebt. ( heb je geen resterend lestegoed, dan betaal je voor minimaal 1 maand ( overeenkomstig met de opzegtermijn) en zetten we je abonnement 30 dagen stop. Je kunt tot maximaal 60 dagen stopzetten bij voldoende lestegoed. Indien je herstel langer duurt kun je je abonnement met inachtneming van de opzegtermijn stopzetten en in een later stadium weer terug komen, je betaald dan geen inschrijfgeld meer.

– Opzeggingen meld je schriftelijk (een e-mail is voldoende) voor de eerste week van een nieuwe periode. Indien je opzegging niet schriftelijk is ingediend, loopt de betalingsverplichting van lesgeld door. Je opzegging wordt per email bevestigd. Vanaf het moment van opzeggen kun je dan de resterend maand nog les volgen, per eerste datum van de daaropvolgende maand is je abonnement dan beëindigd. (Dat houd in, dat je 1 maand opzegtermijn hebt.)

– Indien je niet aan je betalingsverplichting voldoet, of handelt in strijd met deze voorwaarden, is de studio gerechtigd haar vordering ter incasso uit handen te geven.

FLEXIBEL ABONNEMENT

Als je niet wekelijks een les kunt of wilt volgen is een flexibel abonnement (lessenkaart) ideaal voor jou.
– Geen opzegtermijn, geen vaste les, kom wanneer je wilt… je kunt via ons online reserveringssysteem je lessen reserveren (5 lessen alleen voor de zwangerschapsyoga) of 10 lessen, binnen een periode van 4 maanden).

– Leskaarten hebben een geldigheidsduur van 4 maanden

– Indien je verzekerd wilt zijn van een plek, is het raadzaam je tijdig in te schrijven voor lessen. Restitutie van lesgeld voor leskaarten is niet mogelijk.

– Leskaarten zijn niet overdraagbaar aan derden.

– Je kunt tussentijds overstappen van een vast naar flexibel abonnement of andersom. (Inhaallessen vervallen indien je overstapt van een vast naar flexibel abonnement.)

– Bij de aanschaf van een leskaart gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden

– Het lesrooster kan door Yogacenter Roermond gewijzigd worden.

– Gemiste lessen worden niet vergoed.

ZWANGERSCHAPSYOGA

– Voor de zwangerschapsyoga werken we uitsluitend met de leskaarten. (5 lessenkaart alleen voor de zwangerschapsyoga en de 10 lessenkaart). Hiervoor geldt dezelfde geldigheid voor de kaarten als de reguliere lessen en alleen in overleg worden lessen verlengd.

– In overleg werken we aan het einde van de zwangerschap met losse lessen en zullen lessen die door eventuele eerdere bevalling overblijven worden verlengd. Om deze na de zwangerschap tijdens de reguliere lessen in te zetten. Dit wordt gedaan tot 5 maanden na de bevalling.

– Als je je aanmeldt voor de zwangerschapsyoga wordt er een plek voor jou gereserveerd tot aan het einde van de zwangerschaps, mits je de intentie hebt wekelijks deel te nemen. Met uitzondering van weekenden weg of privé gebeurtenissen.

– Bovenstaande geldt ook voor het verlengen van de lessen na de zwangerschap, dit wordt alleen gedaan wanneer er ook gebruik is gemaakt van de lessen van tevoren. Anders heeft Yogacenter Roermond het recht de lessen niet te verlengen.

WORKSHOPS/EVENTS

– Aanmeldingen voor workshops/events zijn definitief na betaling. Afmelding kan met terugbetaling tot 1 week voorafgaand aan het event, bij terugbetaling zullen de gemaakte transactiekosten in rekening worden gebracht. Na deze termijn is terugbetaling niet meer mogelijk.

– Het is altijd mogelijk bij late afmelding om het aangekochte tegoed als tegoed te behouden om deel te nemen aan een toekomstig event.

– Hoewel uiterste zorgvuldigheid in acht wordt genomen bij het geven van de lessen, stelt de yogastudio zich niet aansprakelijk voor materiële- en/of letselschade.